Гаранция и сервиз

Гаранция и сервиз


Всички ремонти се извършват в България, с оригинални  или функционално еквивалентни части, внесени директно от производителя или друг производител и в случай на гаранционен ремонт, такъв е осигурен с гарантирано качество на обслужването.

Гаранционното обслужване е само за телефони и техника закупени през нашият сайт, не обслужваме гаранционно закупени телефони или техника от други търговци.

Ако закупите дисплей от нас - предлагаме смяната да стане в наш сервиз, за да сме сигурни в предоставената услуга.

Гаранцията на всички мобилни телефони е 2 години (24 месеца). Моля да се има предвид, че гаранционно ще се обслужват телефони само с оригинален софтуер, който е предоставен от Blackview. Апарати с ръчно обновен софтуер, или познати още като "rooted" - ще бъдат ремонтирани за сметка на клиента.

Гаранцията покрива хардуерните компоненти на продукта, както първоначално е доставен и не покрива или частично покрива следните позиции: Софтуер, допълнителни елементи, като аксесоари (зарядно устройство и кабели), дори ако са в пакета или се продават заедно с продукта. Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти. Замяна на дефектирал модул с конструктивно и/или функционално превъзхождащ елемент страва след доплащане определено от Ксиаоми България ЕООД. Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна, такава се извършва след установяване на невъзможност за отремонтиране /по преценка на Ксиаоми България ЕООД/


Уважаеми клиенти,

За да ускорим и улесним приемането на Вашите устройства за сервиз, моля проверете дали сте извършили следните стъпки преди да дойдете при нас:

1. Направете архив на данните от устройството.

Магазин Blackview.bg не поема отговорност за загубена информация от телефона или устройството което оставяте за ремонт.

2. Премахнете кода за отключване на телефона.

След отстраняването на проблема, телефона Ви трябва да се тества от сервиза, ако има код на клавиатурата или други защитни кодове, това няма да може да стене.

3. Премахнете защитни фолиа и лепенки, поставени по корпусите и бутоните на устройствата, тъй като те пречат на огледа и на ремонта на устройството, и то не може да се диагностицира добре.

4. Ако устройството не е Ваше, а го носите от името на друг човек, моля запознайте се с подробности за проблема, дали има ценна информация н него.

Благодарим Ви.


Гаранционни Условия


Уважаеми Клиенти,

Тези Гаранционни условия дефинират задълженията, които "Ксиаоми България" ЕООД поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите Закони и законови разпоредби в Република България. Това описание е разширен и пояснителен материал на гаранционните условия, отпечатани на гаранционните карти.


1.Гаранционен срок

Гаранционният срок е упоменат в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За стока получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта. При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с вашия дилър във фирмата.

2. Места за приемане на рекламации на гаранционни продукти

    2.1 Магазин на "Ксиаоми България" ЕООД - София, ул. Белмекен 2А
 
Забележка:При използуването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента.

3.Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:

    3.1 Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка и фабрична опаковка.
    3.2 Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционна карта.
    3.3 Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.

4. Задължения на сервиза:
При предявяване на рекламация, отговаряща на гаранционните условия сервизът е длъжен:

    4.1 Да извърши необходимите действия за отстраняване на дефекта за своя сметка.
    4.2 При невъзможност за отстраняване на дефекта, да извърши замяна на дефектния продукт, с друг от същия модел и със същите характеристики.
    4.3 Когато същият продукт не е наличен в момента или е спрян от производство са възможни следните варианти:
    4.3.1 Продуктът се подменя с такъв от друг производител, но с аналогични параметри с тези на рекламационния продукт.
    4.3.2 Продуктът се подменя с такъв от същия производител, който замества спрения от производство или недоставяем рекламационен продукт.
    4.3.3 Продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарна стойност и на клиента се предоставя възможност да получи друг продукт за тази сума, да доплати за избран от него продукт или да получи обратно съответната сума.

5.Срок за гаранционно обслужване:

    5.1 При предявяване на рекламацията в магазините на фирмата - 30 дни
    5.2 При необходимост от изпращане на гаранционния продукт в оторизиран от производителя сервиз или липса на заместващ продукт, срокът в този случай е посочен в "Закона за защита на потребителя".
    5.3 Гореописаните срокове са задължение на сервиза, но сервизът не поема ангажимент за уведомяване на клиента за приключване на гаранционното обслужване.

Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване на телефоните в местата, където са предявили рекламацията.

6. Получаване на продукти след гаранционно обслужване:

    6.1 Продуктите донесени в магазина се получават на същото място
    6.2 Продуктите донесени в магазините, се получават отново там, след като клиента се осведоми за приключване на гаранционното обслужване на телефона на съответния търговски обект.
    6.3 Продуктите, получени в магазина по куриер, се изпращат обратно,след като клиента се е осведомил по телефона за приключване на гаранционното обслужване и е дал указания с коя куриерска компания да му бъде върнат готовият продукт.

Забележка: Транспортните разходи за доставяне на продукта до търговските обекти на фирмата, както и обратния път са за сметка на клиента.

7. Отказ от гаранционно обслужване

    7.1 При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.
    7.2 При липса на гаранционна карта или копие от нея.
    7.3 При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.
    7.4 При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза .
    7.5 При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
    7.6 При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.
    7.7 Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт
    7.8 Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, със следи от удари по корпуса на апарата, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)
    7.9 Дефекти или повреди в резултат от прилагане на прекомерна сила или използване на метални предмети върху сензорния екран (например ключове, пари в джобовете)
    7.10 Устройствата, които са с премахнат или сменен IMEI в следствие на неправилна подмяна на софтуер, ако продуктът е отварян или ремонтирани от друг сервиз и гаранционните лепенки са премахнати.
    7.11 Всички физически дефекти или повреди в резултат на неправилна експлоатация и поддръжка.
    7.12 Щети причинени от потребителя (например: счупен екран, USB или слот за SIM карта/и).
    7.13 Щети причинени от вода или влага.
    7.14 Проблеми с екрана, поради неправилно използване (например жълто петно или петно/ивица причинени от притискане на екрана).

8. Описание на продуктите и техните елементи, които не са продукт на гаранционно обслужване:

    8.1 Гаранцията на продуктите не се отнася до инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер се заплащат.

9. Други общи условия:

    9.1 Рекламации за недоокомплектованост, лош външен вид и механични дефекти се приемат само в момента на покупката, преди клиент да е напуснал търговския обект или склада.
    9.2 Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
    9.3 В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.
    9.4 Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.
    9.5 Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестващия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на телефона и издръжливоста на батерията.
    9.6 Магазин Xiaomishop.bg използва оригиналните спецификации на първичните модели на производителите и доставя упоменатите от тях модели със серийни номера. В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазин Xiaomishop.bg не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.

10. Изисквания за транспорт,съхранение и инсталиране:

    Продуктите трябва да се транспортират само в оригинална опаковка в закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригинална опаковка, в закрити помещения, при следните условия:температура на въздуха 0-30 градуса , относителна влажност до 80% при 30 градуса, отсъствие на агресивни примеси.
    Преди първоначално пускане на продуктите да се изчаква 2 часа за аклиматизиране на устройствата.

11. Изисквания към електрическото захранване:

    Устройствата трябва да се включват към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип "шуко". Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 220 волта с максимални отклонения -15% +10%, с честота 50 херца с отклонение +/- 1 херц. При свързване на няколко устройства в една конфигурация, те трябва да се включат в електрическата мрежа посредством общ разклонител на една фаза или да бъдат галванично разделени от електрическата мрежа. Препоръчително е използуване на UPS с възможност за филтрация и защита от смущения по електрическата мрежа.